söndag 13 juni 2010

Bevismaterial BÅr 1985: En drygt 65-årig Sarah Jessica Parker spelar in Girls just want to have fun.

När vi ändå är inne på ämnet – är inte Robert Broberg så snygg för sin ålder (70 år!) och så chockerande, världsledande, läkarboks-/"fort, håll för barnens ögon!"-ful som livsverk/fenomen, att han mer eller mindre måste ha gjort en Dorian Gray?

Inga kommentarer: