torsdag 31 januari 2013

Roger

Roger Karlsson: Vi skriver att jag är "Sveriges Bruce Springsteen".
Skivbolag: Jag undrar om inte det är taget av Lundell redan.
Roger Karlsson: Svealands Bruce Springsteen?
Skivbolag: Om inte Winnerbäck är...
Roger Karlsson: Vi får köra "Stockholms Bruce" helt enkelt.
Skivbolag: Är inte det också Lundell egentligen, tekniskt sett?
Roger Karlsson: "Södra Stockholms Bruce Springsteen".
Skivbolag: Fast du, jag undrar om inte Anders Wendin bor i Älvsjötrakten nu.